שאלה:
תשובה:
אפשר להוציא ספר תורה ולקרוא, כמובן ללא ברכות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שערי אפרים שער ז סעיף ל"ח
שבת קריאת התורה
442