שאלה:
תשובה:
לא צריך לחשוש, כיוון שכיום לא מצוי באזורינו גויים עובדי עבודה זרה, ובחשש סתם יין גויים שאינם עובדי עבודה זרה הדין הוא שבספק מותר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע יו"ד סי' קכ"ט, בן איש חי שנה שניה פרשת בלק ס"ג
יין נסך
363