שאלה:
תשובה:
יחיד שלא הספיק לעשות הושענות עם הציבור, על כל פנים ישתדל להקיף כאשר הספר תורה נמצא בבימה, ואם גם זה לא הספיק מקיף את הבימה בכל אופן.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: לדעת ביכורי יעקב (תר"ס סק"ב) לשון בימה כולל ס"ת כפי שהוכיח מדברי הרמב"ם ולדעתו אין משמעות להקפות ללא ס"ת. ואם לא הספיק מקיף גם בלי ס"ת כפשטות דברי אדה"ז בסידורו שכתב "מקיף התיבה", וכ"כ בבא"ח פ' האזינו אות טו.
סוכות תפילה
361