שאלה:
תשובה:
לא צריך לחזור, כיוון שהזכרת פסוקי המוספים, אינה מעכבת, ויש נוסחאות שכלל לא מזכירים את הפסוקים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע אדה"ז סי' תפ"ח ס"ח, ביכורי יעקב סי' תרנ"ט.
סוכות תפילה מוסף טעות בתפילה
216