שאלה:
תשובה:
אין חובה לאכול פת בחול המועד, אך לכתחילה יש מצווה בכך.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' קפ"ח ס"י, מג"א סי' תק"ל ס"ק א'.
חול המועד סעודה
359