שאלה:
תשובה:
אף שמעיקר הדין יכול לאכול בסוכתו של חברו. הרי מכיוון שנאמר "תשבו כעין תדורו", טוב להשתדל שתהיה לכל משפחה סוכה פרטית לעצמה, על דרך ביתה הפרטי, ובפרט שעשיית הסוכה הינה מצווה - ומצווה בו יותר מבשלוחו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: לקו"ש ח"כ עמ' 267
סוכות בניית הסוכה
321