שאלה:
תשובה:
* טבילה במקווה * שחרית - לא אומרים מזמור לתודה ולא אומרים תחנון ולא "אבינו מלכנו" * לעקאַח - אחרי שחרית (מבקשים ולא לוקחים) * לא אוכלים ביום זה: שום, ביצים ושומשום. מאכלי חלב אפשר בסעודת הבוקר. * סעודת שחרית - מצווה לאכול דגים וטובלים את פרוסת המוציא בדבש * ל"ט מלקות לפני הטבילה במקווה, פנים לצפון מתחילים מכתף ימין לשמאל ולאמצע, אומרים "והוא רחום..." ג"פ * מקווה - נוהגים לטבול ג' טבילות * לובשים בגדי חג לפני מנחה * חלוקת צדקה - לפני מנחה ובפרט במטבעות שמקשקשים * מנחה - אומרים "על חטא" אחרי ה"יהיו לרצון" הראשון. לא אומרים תחנון ולא "אבינו מלכנו". * סעודה מפסקת - אוכלים קרעפלאך עם בשר עוף, טובלים פרוסת המוציא בדבש, ממעטים מאוד במלח בסעודה זו. * טבילה במקווה (לסיים לטבול לפני שקיעה) * פריסת מפה על השולחן כבשבת ויום טוב * לבישת קיטל (לא לנשואים בשנה הראשונה) * לבישת טלית - לברך לפני שקיעה (ואם עבר השקיעה לא יברך עליה) * ברכת הבנים והבנות - לפני ההליכה ל"כל נדרי" כשמלובש בקיטל ומעוטף בטלית מברכים ברכת כהנים עד "ואני אברכם" * הדלקת נר נשמה - למי שאחד מהוריו נפטרו מדליקים בבית (ואפילו הוריו בחיים מדליק נר נשמה כדי לעשות איתו הבדלה במוצאי יו"כ בצירוף עוד נר שמדליק מהנר נשמה) * הדלקת נר חיים - לוקחים לבית כנסת ונותנים לגבאי שידליק * אמירת וידוי ביחיד - לפני בין השמשות * אמירת תהילים - פרקים קט"ו עד קכ"ג לפני "כל נדרי"
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
2638