שאלה:
תשובה:
עיסה החייבת בהפרשת-חלה בברכה היא כזו ששיעור הקמח שבה הוא לפחות 1.667 ק"ג, ובפחות מכך (החל מ-1230 גרם) יש להפריש בלי ברכה. אלא ששיעורים אלו הם רק בקמח לבן, אך בקמח מלא כיוון שמשקלו קל במקצת, לכן מתחייב בהפרשת-חלה בשיעור קטן יותר. להלן סוגי הקמחים וחיובם: בקמח מלא - יש להפריש בלי ברכה החל מ-1.150 ק"ג ובברכה רק מ-2 ק"ג. שיפון - החל מ-1.040 ק"ג, ובברכה החל מ-1.391 ק"ג. כוסמין – החל מ-1.175 ק"ג, ובברכה מ-1.640 ק"ג. קמח שיבולת שועל - החל מ-890 גרם, ובברכה החל מ1.179 ק"ג. קמח שעורה – החל מ-1.050 ק"ג, ובברכה החל מ-1.419 ק"ג.
נכתב ע"י הרב משה קורנווייץ
מקור: ראה טוש"ע ונ"כ יו"ד סשכ"ב, רמ"א סרמ"ב ומ"א שם סק"ד, שו"ע אדה"ז שם סי"ב, בא"ח ש"ב לך, ו, שיעורי תורה ע' קסח, שיעורי מקווה עמ' קפ"א. התאמת השיעורים בסוגי הקמח השונים - עפ"י טבלת בית המדרש להלכה בהתישבות.
הפרשת חלה
888