שאלה:
תשובה:
בשבת לפני ראש השנה אומרים אב הרחמים בתפילה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: מט"א סי' תקפ"א סמ"ז
שבת ראש השנה
540