שאלה:
תשובה:
אכן, שבת לפני ראש השנה היא שבת מברכים חודש תשרי ואומרים את כל התהילים בהשכמה, אלא שאין מברכים את החודש כדי לבלבל את השטן והקב"ה עצמו מברכו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: היום יום כ"ה אלול, ספר המנהגים עמ' 55.
ראש השנה תהילים
674