שאלה:
תשובה:
לשפשף עם מפית רטובה אסור, כיוון שזה סוחט אותה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ש"כ סכ"ג
שבת מלאכת דש
405