שאלה:
תשובה:
מותר לצאת מהבית כדי להצביע בבחירות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ רמ"א יו"ד סי' שצ"ג ס"ב
אבילות שבעה
339