שאלה:
תשובה:
מותר, הריצה שנאסרה בשבת היא ריצה של התעמלות וכדומה, אך ריצה שניכר שהיא לצורך השבת מותרת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע או"ח סי' ש"א ס"א - ב', שו"ת שבט הלוי ח"א סי' נ"ח.
שבת
392