שאלה:
תשובה:
אם עשו ממנו מחזיק מפיות, אין בעיה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ש"ח סל"ו, סנ"ב - נ"ט.
שבת מוקצה
282