שאלה:
תשובה:
אין בעיה ליצור דמות בהמה מבטון, אם יוצרים דמות אדם צריך להחסיר איבר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע יו"ד סי' קמ"א ס"ו - ז'.
עבודה זרה
292