שאלה:
תשובה:
אם זה יהיה מותג, ולא דבר תורה מותר.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה גנזי הקודש פ”ט
גניזה
294