שאלה:
תשובה:
הרבי מביא שחובה להצביע בבחירות למפלגה החרדית ביותר - דהיינו מפלגה שתשמור על שלושת השלמויות, שלימות התורה שלימות העם ושלימות הארץ. ומי שלא מצביע מגביר את כח אלו המנגדים לה' ולתורתו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: אג"ק כרך י"א עמ' קס"ז - קס"ח, שם עמ' שפ"ה ועוד.
שונות
416