שאלה:
תשובה:
מותר ללכת לבית מלון בשנת אבל, כמובן יש לשמור על כל דיני האבלות.
נכתב ע"י הרב שי שמעון כהן
מקור: שו"ת נשמת ישראל אבילות ח"ב סי' כ"ו פ"א,
אבילות שנת אבל
825