שאלה:
תשובה:
סתם כך אסור ללכת למצרים, מלבד איסור היציאה מארץ ישראל.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: רמב"ם משנה תורה הל' מלכים פ"ה הלכה ז' - ח'.
טיול
365