שאלה:
תשובה:
אין בעיה להשתמש במים בשבת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' שי"ח ס"ז
שבת מלאכת אופה ומבשל
628