שאלה:
תשובה:
בראשונים הובאו שני ביאורים לטעם ליטול ידיים בבוקר: א. משום שידיים עסקניות הן ויתכן שנגעו במקומות שדורשים נטילה. ב. כדי להעביר רוח טומאה ששורה על הידיים. ואם כן לטעם השני אף אדם הישן עם כפפות צריך ליטול ידיים, וכן ההלכה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ד' (מהדו"ב) ס"א
נטילת ידיים
374