שאלה:
תשובה:
מאפה מזונות מצטרף לשיעור כביצה, אך תבשיל מזונות לא מצטרף.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ סדר נט"י לסעודה סי"ח - י"ט, סדר ברכות הנהנין פ"ב.
נטילת ידיים ברכות
249