שאלה:
תשובה:
לא, צבע כזה אינו מהוה חציצה וניתן להניח עליו את התפילין.
נכתב ע"י הרב שרגא נתן דהן
מקור: שו"ע יו"ד סי' קצ"ח סי"ז.
תפילין הנחת תפילין חציצה
683