שאלה:
תשובה:
אין ללבוש בתשעת הימים בגדי שבת, מלבד בשבת עצמה, אך בברית מילה, מותר למוהל הורי הילד ולסנדק – ללבוש בגדי שבת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע או"ח סי' תקנ"א ס"א
תשעת הימים ברית מילה
771