שאלה:
תשובה:
מותר לתת לגוי לתקן ספרי קודש.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה בשו"ת מנחת יצחק ח"א סי' י"ז.
ספרי קודש
285