שאלה:
תשובה:
אף שמן הדין יש היתר לבעלי ברית להסתפר, המנהג שלא מסתפרים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שד"ח מערכת בין המצרים סי' א' אות ז', נט"ג בין המצרים פ"כ ס"א.
בין המצרים ברית מילה תספורת
316