שאלה:
תשובה:
מותר לשמוע 'מנגינת רקע' בהמתנה לשיחה וכדומה, מאחר והיא אינה בכלל 'שמחה' (כמובן שזה בתנאי שאין אלו שירי פריצות וכדומה).
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שערים המצויינים בהלכה סימן קכ"ו סק"ד.
בין המצרים שמיעת מוזיקה
528