שאלה:
תשובה:
לא אומר "עננו", ואם רוצה לומר עננו יאמר "ביום צום התענית הזה", במקום "צום תעניתנו".
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע או"ח סי' תקס"ה ס"ג, ט"ז שם, משנ"ב שם ס"ק ח',
תענית ציבור תפילה עננו
224