שאלה:
תשובה:
כאשר יצאו חלק מהמתפללים לפני הקדיש, יכולים לומר את הקדיש שלם שאחר ובא לציון, אך בתנאי שנשארו רוב המנין (שישה אנשים) בבית הכנסת.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' נ"ה ס"ג - ד'
תפילה קדיש מנין
402