שאלה:
תשובה:
בסיום התפילה עליו לחזור למקום הסעודה ולברך שם ברכת המזון.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סדבה"נ פ"ט סט"ז
סעודה ברכת המזון שינוי מקום בסעודה
221