שאלה:
תשובה:
אף שבית דין לא דנים בלילה, התרת נדרים מותר לעשות בלילה, ואין זה נחשב כדין בבית דין.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע יו"ד סי' רכ"ח ס"ג, שו"ע חו"מ סי' ה'
התרת נדרים לילה
307