שאלה:
תשובה:
כן, בנטילת ידיים לסעודה עליו לוודא שהידיים יבשות לגמרי לפני שנוטל.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סדר נט"י לסעודה ס"ו
נטילת ידיים
324