שאלה:
תשובה:
אם נשאר באחד מהפתילים לפחות כשיעור 'עניבה' כ -4 סנטימטר הציצית כשרה. אם לא נשאר בשניהם כדי עניבה והם משתי הצדדים של הקשר הציצית פסולה. אם הם מצד אחד של הקשר וידוע שמי שהכין את הציצית נזהר שבכל עשיית הציצית ישארו הפתילים באותו צד הציצית כשרה, אם לא נזהר הציצית פסולה. אם אחד החוטים נחתך לפני הקשר האחרון הציצית פסולה בכל אופן.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' י"ב ס"ב - ג', סידור אדה"ז הל' ציצית, קצה"ש סי' ו' בדה"ש ס"ק נ"ה, ציצית הלכה למעשה (מהדורת תשע"ד) פרק י"ד.
ציצית כשרות הציצית
283