שאלה:
תשובה:
כן, אם המארחים יודעים על כך שיגיעו, אך כמובן צריך לחשב מספיק זמן גם לתקלות.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' רמ"ט ס"א
שבת ערב שבת
312