שאלה:
תשובה:
בצק שנילוש בגבינה ברכתו מזונות כדין פת הבאה בכיסנין.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סדבה"נ פ"ב ס"ז,
ברכות ברכה ראשונה
376