שאלה:
תשובה:
אם נזכר לפני ברכת המזון יברך על העץ ואחר כך ברכת המזון, אך אם לא נזכר עד אחר שבירך ברכת המזון אינו צריך לשוב ולברך ברכת מעין שלוש על העץ, כיוון שבדיעבד ברכת המזון פוטרת את התמרים.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סדבה"נ פ"א סי"ז
ברכות ברכת המזון ברכה מעין ג'
335