שאלה:
תשובה:
לא, אין להבריג את העץ חיים בשבת משום מלאכת בונה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' שי"ג סי"ט - כ"א
שבת מלאכת בונה
452