שאלה:
תשובה:
המנהג שהצווארון בצורת עיגול, כיוון שכשהצווארון בצורת v בדרך כלל לא נשאר שיעור בציצית, כיוון ששיעור הציצית הוא לפחות אמה על אמה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ סידור אדה"ז הל' ציצית
ציצית כשרות הציצית
299