שאלה:
תשובה:
איסור ערלה הוא בכל עץ, וזה לא משנה האם זה של יהודי או גוי.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע יו"ד סי' רצ"ד ס"ח
ערלה
241