שאלה:
תשובה:
לא, צלקת היא חלק מגופו ואינה נחשבת חציצה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ שו"ע אדה"ז סי' כ"ז ס"ח
תפילין הנחת תפילין חציצה
259