שאלה:
תשובה:
מותר להזיז תריסים בצורה ידנית, כיון שפעולה זה אינה משפיעה כלל על המזגן עצמו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' ש"ח סי"ב, שש"כ פי"ג ס"מ
שבת מוקצה
375