שאלה:
תשובה:
המזלג בסדר ואינו זקוק להכשרה, כי כשלא ידוע מה נעשה בכלי לא חוששים שנעשה טרף.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע״פ שו"ע יו״ד סי' צ"ה ס"ג
כשרות בשר וחלב הכשרת כלים
326