שאלה:
תשובה:
אכן ראוי לנהוג בבתי ספר וכדומה – אשר יש לחשוש שהילדים לא ספרו ספירת העומר בלילה – לספור עמהם ביום בעת תפילת שחרית.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ע"פ אג"ק חי"ט עמ' רע"ג
ספירת העומר חינוך
342