שאלה:
תשובה:
אין לברך ברכת המזון כשלא אכלו כזית לחם, יש לברך בורא נפשות, כמו כן במקרה כזה יש ליטול ידיים ללא ברכה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סדבה"נ פ"ב ס"א
ברכות ברכה אחרונה
259