שאלה:
תשובה:
כיוון שאין דרך אנשים לשתות כך מיץ ענבים, ברכתו היא שהכל נהיה בדברו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: סדבה"נ פ"ז ס"ו
ברכות ברכה ראשונה
327