שאלה:
תשובה:
לאחר הקידוש שותה רביעית יין ויוצא בכך ידי חובת קידוש במקום סעודה (אם עשה קידוש בעצמו וקשה לו לשתות עוד רביעית יכול לסמוך על רביעית שישתה מהקידוש עצמו, אך לכתחילה אם אפשר טוב שישתה רביעית נוספת מלבד כוס הקידוש).
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע אדה"ז סי' רע"ג ס"ז וס"ט
שבת קידוש וסעודה
210