שאלה:
תשובה:
ילד עד גיל בר מצווה לא יכול לברור אורז או לנפות קמח, אלא אם כן נמצא שם אדם מבוגר ומשגיח שבורר כראוי.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: ראה שו”ע יו”ד סי’ ק"כ סי"ד
כשרות תולעים קטן
323