שאלה:
תשובה:
אכן, יש להישמע להוראות כוחות הביטחון, וביחד עם זה להתחזק באמונה וביטחון בה'.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: גמ' יומא דף פ"ה, שו"ע יו"ד סי' קנ"ז
מצב חירום
156