שאלה:
תשובה:
אסור לעשות סחורה במאכלים לא כשרים, איסור זה כולל איסור להיות סוכן מכירות של מאכלים כאלו.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע יו"ד סי' קי"ז
כשרות
301