שאלה:
תשובה:
כיוון שזה שתי עיסות שמקפידים לא לערב בניהם, הבצק פטור מחלה.
נכתב ע"י רבני מכון הלכה
מקור: שו"ע יו"ד סי' שכ"ו ס"א
הפרשת חלה
449